Politica de Confidentialitate

Declaratie de Confidentialitate

Unitatea de cazare se angajeaza sa protejeze si sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le incredinteaza turistii. Acest document contine informatii referitoare la modul in care folosim datele colectate. Cei care folosesc sistemul nostru de rezervare se numesc utilizatori. Prin accesarea sistemului de rezervare utilizatorii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sau a altor terte parti unitatii de cazare.

Scopul folosirii datelor cu caracter personal

Administrarea rezervarilor facuteincluzind si efectuarea platii cind e cazul si gestionarea cererilor facute de utilizator

Trimitere de oferte comerciale cind utilizatorul si a dat acordul

Efectuarea de sondaje si evaluari privind calitatea serviciilor.

Durata retinerii datelor

Datele sunt retinute pe perioada de timp necesara pentru indeplinirea obiectivelor enumerate mai sus, cu exceptia cazarilor in care se impune o pastrare o perioada indelungata iar acest lucru e permis de legislatie cu exceptia cazului cand utilizatorul solicita stergerea lor.